Geluidsoverlast in klantcontactcentrum

In het klantencontactcentrum van woningstichting Vivare werken relatief veel medewerkers op een bepaalde oppervlakte. De werkzaamheden van de medewerkers betreft veel klantcontact door o.a. te bellen en met collega’s te overleggen.
De medewerkers ervaren geluidsoverlast en dit kan verbetert worden door de ruimte akoestiek te verbeteren.

Neutrale geluidsabsorberende wandpanelen

Op verschillende muren van de afdeling zijn neutraal wit kleurige panelen geplaatst met geluidsabsorberend materiaal. Dit om de rust in de ruimte te behouden maar wel de functie van geluidsverbetering ervaren wordt door de medewerkers.

Hierdoor is de afdeling comfortabeler geworden en is de geluidsoverdracht / overlast aanzienlijk verminderd.

akoestiek geluidsverbetering kantoor werkplek