PR-Runner richt zich met name op ruimtes waar nagalm gereduceerd moet worden en/of een hoge spraak privacy wenselijk is.

Doelgroepen waar PR-Runner zich primair op richt zijn:

Kantooromgevingen
• Open kantoor / kantoortuin
• Callcenter
• Vergaderruimtes

Zorginstellingen (ziekenhuizen, verzorgingshuizen, kinderdagopvang, tandarts etc.)
• Behandelkamer
• Spreekkamers                          
• Wachtkamers
• Poliklinieken                                
 
Horeca
• Restaurants                                   
• Hotels
• Cafés
 
Leeromgevingen
• Klaslokalen
• Aula’s / kantines

Sportomgevingen
• Gymzalen
• Fitnesszalen

Dit zijn ruimtes waar een niet al te lange nagalmtijd wenselijk is, maar uiteraard zijn wij er voor elke ruimte waar akoestische en/of interieurverbetering gewenst is. Nagalmtijd is de tijd (in seconden) die nodig is om het geluidsdrukniveau te laten dalen met 60 dB nadat een geluidsbron “stil” is gevallen.

Normaliter verbetert een korte nagalmtijd het akoestisch comfort van een ruimte.